2016 ഒക്ടോബര്‍ മാസമായി. വാട്സ് ആപ്പിലെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പില്‍ തമാശയ്ക്ക് അയച്ച ഒരു മെസ്സേജ്… അതാണ്‌ എനിക്ക് വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള വാതില്‍ തുറന്നത്. ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിദേശയാത്രയുടെ (Muscat) ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ.

An Worldwide journey was my dream. In 2016, I acquired an opportunity to go to Muscat, Oman, which was my first worldwide journey expertise. The 14 days visiting visa sponsored by my brother, who was residing there with household and I’ve booked the flight tickets from Indigo Airways with a finances value. On this video, I am sharing my journey expertise…

Muscat is the capital and largest metropolis of Oman. Muscat is termed as a World Metropolis. The rocky Western Al Hajar Mountains dominate the panorama of Muscat. The town lies on the Arabian Sea alongside the Gulf of Oman and is within the proximity of the strategic Straits of Hormuz. Low-lying white buildings typify most of Muscat’s city panorama, whereas the port-district of Muttrah, with its corniche and harbour, kind the north-eastern periphery of town. Muscat’s economic system is dominated by commerce, petroleum, liquified pure fuel and porting.

#Muscat #InternationalTravel #Oman

supply video